Nyhedsbrev 2 - 2021

Visualisering af det nye SIMAC-byggeri set fra vandet
8. februar 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 2 - 2021

Der slås pæle i ved byggepladsen ved det kommende SIMAC-byggeri. der arbejdes med belægning af p-plads og vej i Frederiksgade. På Klosterplads forventer man at starte med at lægge nye klinker i midten af februar.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune Vand og Affald og SMUC Fonden vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Frederiksgade 

Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbsbygværket i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik er i gang, og forventes afsluttet i februar 2020. 

Arbejderne med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med marts 2021. Trafikreguleringen på Jessens Mole forventes opretholdt indtil marts 2021.

Entreprenøren er nu i gang med at lægge klinker på det fremtidige fodgænger- og parkeringsareal i den sydlige del af gaden.  Samtidig arbejdes der på granitbelægning i kørebanearealet ud for adgangen til den offentlige parkeringsplads langs med jernbanen. 

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges.  Udrustningskajen er nu afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

Vi er i vintermånederne, og derfor vil vejret have betydning for hvilket arbejde, der vil forgå på pladsen. Det forventede arbejde indbefatter opbrydning af udrustningskajen og klargøring til støbning af beton belægning.

Det offentlige toilet ved rundbuehallen og det røde ved Frederiksbroen vil være lukket i ca. tre uger fra uge 5. Den midlertidige lukning skyldes, at der skal etableres handicapadgang til toiletterne.

Det ny SIMAC

MT Højgaard er i gang med at slå pæle i ved Det ny SMIAC og etablering af byggeplads vil ske fra den 1. februar. Opstart af kloak- og betonarbejder vil ske i februar.

Klosterplads

Ved arealet ovenfor den nye trappe ud for Klosterplads 5A-7 bliver der i øjeblikket gravet, da Vand og Affald skal have udskiftet en kloakledning. Dette arbejde forventes afsluttet medio februar. Efterfølgende skal der graves for el og fibernet.  Når opgravningerne er færdige, afsluttes arealet med en ny granitbelægning. Udlægning af den nye granitbelægning forventes at kunne starte i løbet af februar 2021. 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os:

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk

SMUC Fonden / SIMAC byggeriet 

Kommunikationsansvarlig Morten Asbjørn Jensen. Mob. 28263111 / Mail:morten@asbjornjensen.dk