Organisation

Bølgen i Svendborg Havn
'Bølgen'

Organisation

Fremtidens Havn er et kommunalt udviklingsprojekt, hvis succes afhænger af politisk vilje, opbakning og lokal forankring. Det afspejler sig i organiseringen.

Svendborg Kommune ejer hovedparten af det område Udviklingsplanen dækker og varetager selv udviklingsarbejdet. De politiske udvalg og byrådet træffer alle de væsentlige afgørelser i udviklingsprocessen, som administrativt ledes af en tværgående administrativ styregruppe.