Bæredygtig bydel med maritim kulturarv
Nye løsninger prøves af på havnen
Ny sammenhæng mellem by og havn
Sti fra Christiansminde til lystbådehavn

Siden sidst:

Søndre Havn stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse
Du inviteres til åbent borgermøde om det kommende projekt med stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse i Søndre Havn.
Fra den 17. april til og med den 12. juni indkaldes bemærkninger til udviklingsstrategien og idéer og forslag til den forestående revision af...