Den blandede by

Luftfoto_Svendborg_havn
Den Blandede By

Den blandede by

Den Blandede By. Det kalder vi området fra Frederiksgade i syd til Nyborgvej og Østre Havnevej i nordøst. Området bliver opdelt i mindre bebyggelser med byrum og stræder, som styrker forbindelsen mellem bymidte og havn.

Bedre sammenhæng mellem havn og by er et hovedmål for fremtidens havn. Det arbejder vi på med nye stræder, byrum og nye bebyggelser med blandet bolig og erhverv.

Den Blandede By er området fra Frederiksgade i syd til Nyborgvej og Østre Havnevej i nordøst. Området er planlagt opdelt i mindre karréer i 2-5 etagers højde. Mellem karréerne, og på langs gennem dem, kommer der mindre stræder og byrum. Dermed afspejler det nye byområde den eksisterende bymidtes karakter. Ved at bygge ny by i samme skala som bymidten, med stræder og gårdrum, skaber vi en ny og bedre sammenhæng mellem bymidte og havn.
 

Det grønne område kalder vi Den Blandede By. Luftfoto: Svendborg Havn

 

Klosterplads, Frederiksgade, Frederiksø, Havnegade samt Havnetrappen er nogle af de projekter, som styrker forbindelsen mellem by og havn. Der er planlagt andre lignende forbindelser gennem Havneparken og på Nordre Kaj.
Frederiksgade. Foto: Tim Kildeborg