Liv i min By

Liv i min By Logo
Liv i min By Logo

Liv i min By

Områdefornyelsen i Svendborg er afsluttet med udgangen af 2020.

Liv i min By er navnet på områdefornyelsen i Svendborg, der løb 2016-2020, Formåælet var at binde by og havn sammen og projektet indgik naturligt i det arbejde, der foregår på havnen og Frederiksø i de kommende år.

Liv i min By-områdefornyelsen blev påbegyndt i 2016. Med omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade afsluttes dette projekt, som er det sidste af en række projekter, bl.a. renoveringer af stræder, grønne projekter og aktiviteter. Ligesom i Den Blå Kan var områdefornyelsens formål at skabe de bedste betingelser for byliv, aktiviteter, kultur og erhvervsliv med plads til alle i byrummet.