Udviklingsplanen

Udviklingsplan - kort

Udviklingsplanen

Med Udviklingsplanen har Byrådet sat retningen for havnen som en ny bydel i samspil med Svendborg Bymidte.

Politisk engagement

Udviklingsplan for Fremtidens Havn blev vedtaget af byrådet i februar 2014. Grundlaget for planen var en grundig proces med deltagelse af en lang række interessenter og borgere. Borgernes kommentarer fra den offentlige fremlæggelse af forslaget gav ændringer af den endelige plan så et bredt flertal af byrådet støtter op om planen.

Strategier for udviklingen

Ud over en vision for havnen og bærende værdier indeholder udviklingsplanen en række strategier for temaer som er centrale for udviklingsprocessen, f.eks. byens rum, bystrukturen, bæredygtighed osv. Og ikke mindst angiver udviklingsplanen hvilken fysisk struktur byrådet finder passende som ramme om livet i en ny bæredygtig bydel.