Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

Luftfoto_Svendborg_havn
Den Blandede By. Det kalder vi området fra Frederiksgade i syd til Nyborgvej og Østre Havnevej i nordøst. Området bliver opdelt i mindre bebyggelser med byrum og stræder, som styrker forbindelsen mellem bymidte og havn.
Foto af Frederiksø set fra Honnørkajen
Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim turisme og kulturarv, anderledes kultur og outdooraktiviteter.
Bryggen og fodgængerbro Frederiksø med mennesker
Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt. Svendborg Kommune har sommeren 2021 indviet den første etape på Frederiksø.
Billede af oversvømmet havneplads i nedgående sollys.
Svendborg Kommune har allerede et bud på, hvordan byen kan sikres mod oversvømmelser. Men det er en stor og dyr løsning – og spørgsmålet er, om byens udvikling og dermed forudsætningerne for projektet forandrer sig så meget, inden projektet er finansieret, at der er brug for at justere kursen.
På Nordre Kaj udvikles et maritimt kraftcenter med søfartsuddannelser på det nye SIMAC og et nyt maritimt erhvervshus – der er plads til flere uddannelser og basis for et nyt campusområde på kajkanten.
Illustration Kammerateriet
Afprøvning af muligheder i nogle korte, overskuelige forløb. Sådan kan vi holde gang i bylivet, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve om vi bevæger os i den rigtige retning.