Midlertidig afprøvning i havneudviklingen

Illustration Kammerateriet
Illustration Kammerateriet

Midlertidig afprøvning i havneudviklingen

Afprøvning af muligheder i nogle korte, overskuelige forløb. Sådan kan vi holde gang i bylivet, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve om vi bevæger os i den rigtige retning.

Liv på havnen er en af vores bærende værdier. Det understøtter og udvikler vi ved at afprøve nye idéer og gøre brug af midlertidig anvendelse. Ved at åbne for midlertidige anvendelser kan vi eksperimentere og engagere interessenter og brugere i ’små, sikre, synlige, succéser’. Gennem evaluering og opsamling af erfaringer kan de midlertidige anvendelser være med til at vi bevæger os frem mod de langsigtede mål.

Byrådet fik i foråret 2015 undersøgt tre mulige retninger for aktiviteterne på kajer og i de gamle værftsbygninger på Frederiksø. Overordnet var rammen kultur og erhverv. Herunder lå der muligheder indenfor kreativ og skabende kultur, outdooraktiviteter samt maritime oplevelser. For at vurdere bæredygtigheden af disse retninger lægger byrådet op til at de sættes i spil gennem midlertidige afprøvninger.

Som led i de midlertidige afprøvninger udlejer Svendborg Kommune lejemål i de tidligere værftbygninger på Frederiksø. For at animere til at bidrage til liv på Frederiksø har Svendborg Kommune mulighed for at indgå partnerskaber med lejerne. Det sker gennem en aftale, hvor lejeren forpligter sig til at gennemføre en række aktiviteter i form af eksempelvis kurser, events eller andet som modsvarer en husleje. 

For udearealerne på Frederiksø - Udrustningskajen og Beddingen - er der skabt et væld af aktiviteter og projekter gennem projektet ”Leg med på kajen”, hvor alle borgere også har kunnet byde ind med idéer til udendørs aktiviteter. Endelig er der blevet åbnet for gadesalg både på Udrustningskajen og Jessens Mole. Læs mere om alt dette i bjælkerne nedenfor.