Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø
Frederiksø

Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim turisme og kulturarv, anderledes kultur og outdooraktiviteter.

Frederiksø skal være hele byens ø og er tiltænkt en blanding af kultur og erhverv. Øens nordside summer af aktivitet indenfor maritime erhverv: skibs- og motorreparation. I de tidligere værftsbygninger på øens sydside, hvoraf flere er bevaringsværdige, er det Udviklingsprojektets mål at afprøve muligheder indenfor kultur og kulturerhverv. Tre mulige temaer er blevet undersøgt for den fremtidige anvendelse af de gamle værftsbygninger, kajarealer og bedding: ”Maritim Attraktion”, ”Outdoor Center” eller ”Kulturkaj”. Byrådet har i april 2019 besluttet at arbejde videre med at udvikle den sydvestlige del af Frederiksø til en “Kulturkaj”. Det er sket på baggrund af en evaluering af de seneste års udvikling med midlertidige aktiviteter på Frederiksø.