Næste skridt i åbning af Kobberbækken

2. maj 2023 - irina.pata@sven...

Næste skridt i åbning af Kobberbækken

Kommunalbestyrelsen har april 2023 godkendt planerne for genåbning af Kobberbækken og at der arbejdes for at skaffe finansiering til projektet.

En genåbning af Kobberbækken er en enestående mulighed for at imødegå klimaforandringerne som giver flere og kraftigere skybrud. Ved en genåbning med tilpasning til de forøgede vandmængder vil vi kunne undgå de skader oversvømmelserne forårsager. Men genåbningen har også en række andre fordele –en indbygget merværdi.

Forbedret biodiversitet

Kobberbækken og Trappebækken er naturlige vandløb og kan fungere som gyde- og opvækstområder for eksempelvis ørreder. Problemet for fisk og anden fauna er imidlertid, at de åbne vandløb er afskåret fra sundet med en 400 m lang rørlagt strækning fra Nyborgvej til havnen.

Derudover er fisk og anden faunas fri bevægelighed forhindret af opstemninger ved Øverste og Nederste Ørkilds Mølle. En frilægning af Kobberbækken vil, sammen med en fjernelse af opstemningerne, forbedre biodiversiteten og bringe vandløbene i en god økologisk tilstand.

Rekreative potentialer

Området ved Ørkild Voldstedet rummer store rekreative værdier. Ved en genåbning vil man samtidig kunne etablere en grøn forbindelse langs med vandløbet som kobler havnen og et nyt boligområde på Godsbanearealet sammen med baglandets rekreative værdier.

Formidling af kulturhistorien

Ved en genåbning af Kobberbækken er det oplagt samtidig at fortælle den væsentlige kulturhistorie som området ved Ørkild rummer,  om bla middelalder, kongeborg, Grevens Fejde og to store vandmøller.

Kobberbækken og byudviklingen

Kobberbækkens genåbning fremmer kvaliteten og værdien af det boligområde, som planlægges på Godsbanearealet. Byrummene i bebyggelsen får en større rekreativ værdi og boligernes værdi forøges at det rekreative blå/grønne element.

 

Se dispositionsforslaget i bilag.

Se referat og bilag fra Kommunalbestyrelsens møde for genåbning af Kobberbækken her (dagsordenspunkt nr. 11).