Nyhedsbrev #12

Gravkø og arbejdsmænd i gule dragter der graver gade mod Svendborg Havn op
12. november 2020 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev #12

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. 

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang og tidsplanen følges. Der mangler kun et lille hjørne af granitbelægningen ved Højestene færgen. Herefter mangler der fugning af belægning, som tidsmæssigt ikke er lagt fast. Derudover graves der ved Kammerateriet som klargøring til den nye betonbelægning. Det forventes at støbningen af betonbelægning ved broen og ind mod Kammerateriet sættes i gang i næste uge.

Der bankes aktuelt nye pæle i, der skal bære den nye brygge. Det forventes, at arbejdet med pælene er færdigt i løbet af næste uge. Det kan give støjgener, og vil kun foregå i dagtimerne. Udrustningskajen er nu afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

 Nordre Kaj

Der etableres nye vandstik til to hydranter i området foran det nye SIMAC. Arbejdet udføres i samarbejde med Origo, og forventes afsluttet ultimo november.

Frederiksgade

Entreprenøren er fortsat i gang med at udlægge den nye granitbelægning i fortovet foran Crazy- Daisy-bygningen. Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbsbygværket i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik er i gang, og forventes afsluttet ultimo november 2020. Arbejderne med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med januar 2020. Fra den 12. november og to uger frem vibreres der spuns ned ved udløbsbygværket.

Klosterplads

Som det har været meldt ud i pressen, har Svendborg Museum i forbindelse med anlægsarbejderne på Klosterplads, fundet en kirkegård, der stammer fra det tidligere munkekloster i området. Arkæologerne har gennem de seneste uger udgravet henved 80 grave på Klosterplads i forbindelse med udførelse af trappeanlægget. Det har bevirket, at anlægsarbejdet i området delvist har stået stille, da entreprenøren ikke har kunnet arbejde optimalt, mens udgravningerne stod på.

Arkæologerne forventes at være færdige med udgravningerne på Klosterplads om få dage, hvorefter entreprenøren kan genoptage arbejdet og dermed færdiggøre trappeanlægget.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk