Nye byrum på havnen

20. december 2019 - Anna Als

Nye byrum på havnen

Byrådet godkendte tirsdag d. 17. december 2019 projektet for den første etape af Den Blå Kant. Svendborgenserne og byens gæster kan nu glæde sig til en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Her kan man sidde og nyde livet på havnen, ligge i net i broen og se ned i vandet eller tage ophold på plateauer helt tæt ved vandet.

Der skabes en ny plads med træer, bænke og cykelparkering ved ankomsten til Frederiksø. Pladsen kan bruges fleksibelt til events, ophold, udeservering og skiftende aktiviteter.

Udrustningskajen på Frederiksø bliver opgraderet med ny belægning, belysning og arealer til forskellige aktiviteter som f.eks. den allerede velfungerende strandbar. Der skabes felter med sand og græs for skiftende aktiviteter langs kajen. Sandstranden ud for Kammerateriet er et af de fire aktivitetsfelter og kan også i fremtiden fortsætte med at skabe liv på kajen. Der plantes træer og placeres bænke langs promenaden og kajkanten bevares, så det er muligt for de store skibe at lægge til kaj. Du kan se det fulde projektforslag her.

 

Vinderen af arkitektkonkurrencen for Den Blå Kant; EFFEKT arkitekter, WTM Engineers og Sweco Arkitekter har siden konkurrencen udarbejdet forundersøgelser og et dispositionsforslag for første etape. Svendborg Kommune har besluttet at takke nej til et honorartilbud for de resterende faser, men takker for det arbejde vinderholdet har leveret frem til nu. Projektforslaget for første etape af Den Blå Kant er tegnet af arkitekter fra administrationen i Svendborg Kommune med ingeniørbistand fra Sweco ingeniører. Det endelige detailprojekt udarbejdes af et lokalt ingeniørfirma, der findes ved et særskilt udbud.

 

Anlægsarbejdet går i gang til juni 2020 og forventes at stå færdigt i juni 2021. Der skabes også nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads. Derudover arbejder Vand og Affald på et vandafledningsprojekt for at afhjælpe oversvømmelser ved kraftig regn for enden ad Frederiksgade ved Jessens Mole.

 

Svendborg Kommune er i gang med at koordinere alle anlægsarbejder, så de skaber mindst mulig gene for virksomheder, færgegæster og borgere. Projektejerne vil tage alle de hensyn der er muligt, men det kommer til at rode i anlægsperioden. Svendborg Kommune håber på forståelse og glæder sig til at fejre de færdige byrum sommeren 2021. De berørte virksomheder og grundejere vil blive kontaktet direkte, så arbejdet kan blive koordineret bedst muligt med størst mulig hensyn.

 

Den Blå Kant er et stort og ambitiøst projekt. Derfor er det nødvendigt at realisere det i etaper. I 2020-21 realiserer Svendborg Kommune den første anlægsetape.

 

Den Blå Kant er den del af Fremtidens Havn, der i en samlet og integreret løsning både skaber rammer for byliv i høj kvalitet og sikrer os mod fremtidens klimamæssige udfordringer. Svendborg Kommune har i 2017-18 afholdt en ambitiøs arkitektkonkurrence. Denne resulterede i vinderforslaget ”100% Svendborg”, der danner baggrund for det videre arbejde med at realisere fremtidens Blå Kant langs Svendborg Havn.