Ny graffitivæg og legeredskaber

Frederik, Svendborg Streetartforening og Victor fra Svendborg Skateforening foran den nye graffitivæg
10. juni 2020 - Anna Als

Ny graffitivæg og legeredskaber

Svendborg Kommune har fået en ny, lovlig graffitivæg i den midlertidige Prøvepark på havnen. Graffitivæggen er den sjette lovlige graffitivæg i Svendborg Kommune.

Svendborg er i graffitimiljøet kendt for at være en attraktiv graffitiby med nu ikke mindre end seks lovlige vægge inden for en relativt kort radius. Væggene giver street art-kunstnerne mulighed for lovligt at male nye motiver.

Formand for Svendborg Streetartforening, Frederik Zinn siger om den nye graffitivæg:

”Vi i Svendborg Streetartforening er rigtig glade for den offentligt tilgængelige graffitivæg i Prøveparken på Svendborg Havn. Vores oplevelse er nemlig, at der er stadig mere hærværk i området ved havnen - og det vil vi gerne komme til livs. Især nu, hvor havnen står overfor en stor omvæltning i forbindelse med kommunens plan for fornyelse og byggeri af det nye SIMAC. Vi mener, at det kan gøre en markant forskel at opføre en ny, lovlig mulighed for graffitikunst. Det kan bidrage til at skåne de øvrige bygninger på havnen, og derudover er det en helt igennem fantastisk mulighed for at bygge bro mellem de urbane miljøer omkring Prøveparken og sammensmelte undergrundskulturer.”


De fem andre lovlige graffitivægge i Svendborg er:

  • tunnelen på Johannes Jørgensens Vej ved jernbanen
  • tunnelen ved Bellevuevej ved Christiansminde
  • tunnelen ved Skolegade/Dronningemaen
  • pladevæggen på boldbanen ved Dronningemaen
  • bagsiden af Rundbuehallen på Frederiksø

Mere leg for de yngste
Svendborg Kommune får denne sommer også etableret nogle nye legeredskaber og et nyt bordtennisbord, så endnu flere kan få gavn af den midlertidige havnepark.

Parken bliver især anvendt af byens skatere, men også til leg og ophold for børnefamilier, gæster og lystsejlere. De nye legeredskaber omfatter en mindre rutsjebane og balancebomme og –stubbe og er målrettet den yngste målgruppe.  Sammen med de gynger og hængekøjer, der blev etableret for et par år siden bliver området nu samlet set endnu mere attraktivt for børnefamilier og daginstitutioner på tur.

 

En fremtidig havnepark
”Prøveparken ved Toldboden på Svendborg havn har været en succes. Siden 2015 har den været samlingssted for byens skatere og plads til leg og ophold for børn, voksne og byens gæster. Prøveparken blev anlagt som en midlertidig løsning, mens vi venter på en Havnepark på stedet. Parken er blevet fornyet i flere omgange og denne sommer etablerer vi nye legeredskaber for de yngste og en lovlig graffitivæg for de særligt kreative borgere”, siger Flemming Madsen, formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

 

Prøveparken blev etableret som en midlertidig park på havnen i 2015 og er siden blevet fornyet af flere omgange. Realisering af en permanent park afhænger dels af, at den nødvendige finansiering tilvejebringes og dels af, at tidsplanen for realisering af en kommende hovedpumpestation for Vand og Affald bliver fastlagt. Den nuværende Prøvepark vil skulle fungere denne og næste sæson, da byggeri af pumpestationen forventes tidligst at starte efter Landsstævnet i 2021. Derfor vil det tidligst være muligt at etablere en permanent park før om 4 ‐5 år, når pumpestationen er færdiggjort.