Kultur skaber liv på Frederiksø

Frederiksø
12. februar 2019 - Anonym (ikke efterprøvet)

Kultur skaber liv på Frederiksø

I efteråret 2018 udsendte Svendborg Kommune en undersøgelse for at undersøge, hvor meget liv der er på Frederiksø. Mere end 1000 borgere deltog og tilfredsheden er stor blandt alle!

Frederiksø er, med en blanding af martime erhverv og kulturelle ekseperimenter, populær blandt svendborgenserne og byens gæster. Det viser en ny evaluering af de seneste års liv på Frederiksø. Mere end 1000 borgere har givet deres mening om Frederiksø til kende og tilfredsheden er stor. 9 ud af 10 siger det er vigtigt, at der fortsat er et sted, som Frederiksø Kunst og Kultur.

I havneplanen fra 2014 blev Frederiksø udpeget til maritime erhverv og kultur. I stedet for selv at bestemme, hvad der skulle ske, gav byrådet mulighed for at foreninger, virksomheder og ildsjæle kunne sætte deres præg på udviklingen. Så for tre år siden blev alle interesserede inviteret til at komme med konkrete idéer til aktiviteter indenfor kultur, maritime oplevelser og outdoorliv.

Og det var en god idé. Hurtigt blev alle de gamle og rustikke værftsbygninger fyldt ud med ildsjæle som siden har skabt liv i bygningerne og på kajen. Efterårets evaluering viser, at byrådet så rigtigt, ved at åbne for adgangen til havnens ø.

Råt eller hot?

Det er et bredt udsnit af borgerne der har bidraget til evalueringen. Den viser bla at 3 ud af 4 opfatter Frederiksø Kunst og Kultur som et gæstfrit og inviterende miljø, hvor man har lyst til at opholde sig. 4 ud af 5 opfatter, at Frederiksø er et sted, hvor alle kan opholde sig og at området indbyder til at deltage i de kulturelle arrangementer. En mand siger eksempelvis:

”Det er en stor fornøjelse, at besøge et sted hvor alle former for aktiviteter er mulige. Lige fra brætspilscafeer og low-key kaffehygge til musikfestivaler og stort anlagte kulturelle arrangementer som streetfood, lysfest og julemarked.”

Mange af de adspurgte nævner også de rå omgivelser, som ét af de charmerende kendetegn ved Frederiksø og de midlertidige afprøvninger. Men om det er positivt eller ej afhænger af, hvem du stiller spørgsmålet til: Omkring halvdelen af de adspurgte mener det er med til at give en spændende atmosfære, med rødderne dybt plantet i Svendborgs maritime historie. Den anden halvdel mener det giver et rodet indtryk og det er hverken tiltrækkende eller indbydende.

For dårlig kommunikation

Ud over de positive udsagn har Svendborg Kommune fået en mængde detaljerede, positive, men også negative tilkendegivelser, som kan bruges til at justere og tilrette projektet. Her er det tydeligt, at kommunikationen om hvad der sker og hvornår det sker skal forbedres. Således siger en kvinde:

”Det er nemmere at komme til diverse markeder da det virker mere åbent. De forskellige værksteder virker “lukkede” som om man skal have lidt insiderviden for at bruge det.”

Fremtidige aktiviteter

I undersøgelsen spurgte vi til, hvordan Frederiksø skal bruges i fremtiden og, hvad borgerne i Svendborg mangler. Hertil svarer flere, at de ønsker, flere spisesteder, flere koncerter, outdoor aktiviteter, et havnebad og bedre mulighed for at opholde sig på kajarealerne. Flere nævner også at øen bør være mere handicapvenlig og der skal være en velfungerende legeplads til de mindre børn.

Det er nu op til Byrådet at finde frem til, hvad der skal ske med fremtidens Frederiksø Kunst og Kultur. Men én ting er sikkert: Målsætningen om at skabe mere liv på Frederiksø er blevet indfriet.