Byggeri på havnen

3. februar 2020 - Anna Als

Byggeri på havnen

Byggekranerne og gravemaskinerne indtager Svendborg Havn i sensommeren. Det sker når, Svendborg Kommune samt Vand og Affald sætter gang i flere større anlægsarbejder på havnen og i midtbyen.

Det er første etape af Den Blå Kant samt områdefornyelsesprojektet i Frederiksgade og Klosterplads, der går i gang.

Siden byrådet vedtog udviklingsplanen for havnen er byggeriet på Jessens Mole 7-9 blevet anlagt. Men ellers har havneområdet ikke været præget af de store byggeprojekter og anlægsarbejder.

Men det betyder ikke, at der ikke har været gang i projektudviklingen. Det har der. Og nu bliver flere projekter realiseret næsten samtidigt. De næste par år vil havnen i Svendborg komme til at syde af aktivitet og byggeri flere steder på havneområdet. Det glæder borgmester Bo Hansen.

I Svendborg har vi gennem debat, grundig projektudvikling og politiske prioriteringer knoklet for at få sat skub i udviklingen på havnen. Det er fantastisk at være kommet hertil, hvor mange af projekterne nu føres ud i livet. Det giver selvfølgelig byggerod i en periode, men det er nødt til at rode, inden det bliver godt. Jeg glæder mig personligt til at se byrummene stå færdige med en ny, stærk forbindelse mellem by og havn i 2021 og dernæst færdiggørelsen af et nyt, flot SIMAC i 2022, siger Bo Hansen.

  • De mange projekter, der starter op i løbet af det næste år omfatter bl.a.:
  • Ny parkeringsplads ved bedding på Frederiksø (maj 2020)
  • Anlægsprojektet med første etape af ”Den Blå Kant” på Frederiksø og Frederiksbro. (August 2020 – juni 2021).
  • Nye byrum i Frederiksgade og en ny byrumstrappe på Klosterplads. (September - december 2020)
  • Et Vand og Affald projekt for afledning af regnvand på Jessens Mole i området omkring Frederiksgade. (Tidsplan ikke endeligt afklaret)
  • Det Ny SIMAC, der bliver bygget på Nordre Kaj. (December 2020 – 2022)

Svendborg Kommune har fokus på, at så mange forskellige byggeprojekter, der forgår samtidigt, vil kræve en tæt koordinering og god information. Formanden for Svendborg Turistforening, Tom Pelle glæder sig over, at det meste byggeri først starter i sensommeren.

Det bliver nogle flotte projekter, der bliver lavet. Det er godt, at man i planlægningen har taget højde for ikke at rode alt for meget midt i turistsæsonen. Vi kan glæde os til masser af liv på havnen til sommer med et væld af events og dernæst at havnen bliver forskønnet til glæde for både svendborgenserne og alle vores besøgende.    

Svendborg kommune har inviteret naboer og virksomheder i havneområdet til to informationsmøder om første etape af Den Blå Kant. Første møde blev afholdt torsdag d. 30. januar og det næste holdes torsdag d. 6. februar.

Formålet med møderne er at give de nærmeste naboer, så meget information som muligt. Vi vil kunne besvare spørgsmål og give information om særlige aktiviteter, vi skal være opmærksomme på i byggeperioden. Ligeledes forventer vi at invitere til møder omkring Frederiksgade og Klosterplads, når byggeriet nærmer sig i de områder, siger projektleder Anna Als Nielsen, Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune har oprettet en mailliste for de, der gerne vil have løbende information i relation til byggeriet på havnen. Vi forventer at sende statusmails ca. hver 14. dag. Man kan tilmelde sig nyhedsmails ved at sende en e-mail til anna.als@svendborg.dk

Mere infomation:

Anna Als Nielsen, projektleder for Den Blå Kant, 3017 5761

Helle Baker, projektleder for Liv i min By områdefornyelsen, 2478 6631

Gry Tully Robsam, anlægschef Vand og Affald, 6321 5578

 

Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk, www.liviminby.dk og www.smuc.dk