Vision og værdier

Vision og værdier

Svendborg Havn skal være en åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv – her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet.

Visionen for Svendborg Havn understøttes af seks bærende værdier: