Vision og værdier

Vision og værdier

Svendborg Havn skal være en åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv – her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet.

Visionen for Svendborg Havn understøttes af seks bærende værdier:

Havnen som dynamo for vækst

Svendborg Kommune vil arbejde målbevidst for et nyt spring fremad, der kan skabe nye arbejdspladser og tiltrække indbyggere og investeringer. Svendborg Havns unikke karakter og placering gør, at den kan blive omdrejningspunktet for at skabe ny vækst på Sydfyn.

Det betyder at:

 • Vi vil udvikle Svendborg Havn som et stærkt udgangspunkt for vækst. Her er der mulighed for at udvikle et dynamisk byområde, hvor erhvervsmæssig vækst, maritim udvikling, byliv og bosætning er i centrum.
 • Vi vil sikre, at Svendborg Havn bidrager til høj bykvalitet og øger Svendborgs tiltrækningskraft.
 • Vi vil give plads til alle på havnen – uanset alder, etnicitet eller andet der kan adskille.
Tanker over kaj

Svendborg Havn og by rummer tilsammen så mange maritime virksomheder og uddannelser, at man kan tale om en maritim klynge. Den maritime klynge skal også i fremtiden være en af Svendborgs styrkepositioner, hvor udviklingen bæres af et øget vidensindhold. Med viden i højsædet kan havnen blive et center for udvikling af nye erhverv, væksthuse og iværksættere med kobling til uddannelsesmiljøer i andre dele af Danmark og udlandet.

Det betyder at:

 • Vi vil understøtte en udvikling af vidensindholdet i de maritime virksomheder. Det sker i sammenhæng med erhvervspolitikken og i nært samarbejde med virksomheder og organisationer.
 • Vi vil prioritere uddannelsesmiljøer som en del af havneomdannelsen.
 • Vi vil skabe rammer for kreative erhverv og iværksættermiljøer på havnen.
 • Vi vil skabe plads til eksperimenter.
 • Vi vil understøtte maritim virksomhed på havnen, der passer ind i en attraktiv bydel.
Porten til øhavet

Med sin beliggenhed går den naturlige forbindelse til og fra Det Sydfynske Øhav gennem Svendborg Havn, hvad enten det er færgetransport eller lystsejlere. Med et overordnet vejnet, tog og busser direkte til havnen er vejen videre til øhavet enkel. Som port til øhavet kan Svendborg Havn blive fremtidens basishavn for maritim turisme og oplevelser af øhavets kultur og natur.

Det betyder at:

 • Vi vil fastholde og udvikle den unikke og levedygtige maritime karakter i havnen.
 • Vi vil fastholde Svendborg Havn som færgehavn.
 • Vi vil øge kvaliteten i og markedsføre Svendborg Havn som det naturlige udgangspunkt for lystsejlads i øhavet.
 • Vi vil undersøge, om det er realistisk at udvikle Svendborg Havn som mål for krydstogtturisme.
Livet på havnen

Havnen skal være for alle. Og alle skal have adgang til vandet og mulighed for at bevæge sig langs kajkanterne. Det nye friluftsliv på havnen er præget af det rå og det autentiske, frisk luft og udsyn. Havnen skal understøtte bymidtelivet ved at kunne tilbyde nye blå og grønne åndehuller.

Det betyder at:

 • Vi vil arbejde for et samspil mellem erhverv, kultur og boliger som den vigtigste motor for at fastholde og skabe liv på havnen - døgnet rundt og året rundt.
 • Vi vil arbejde med foranderlighed og midlertidige anvendelser frem for at søge at fastlægge endelige forhold - livet på havnen er ikke et statisk forhold.
 • Vi vil arbejde for, at havnen bliver særligt attraktiv for de unge – som ramme for såvel uddannelse og arbejde som fritid.
 • Vi vil skabe social bredde i havneomdannelsens boligmiljøer.
 • Vi vil arbejde for at skabe “det gode liv” gennem Cittaslow-tankegangen.
Byen på havnen

Havnen bevæger sig fra at være et afgrænset erhvervsområde til et fremtidens bykvarter i tæt forbindelse med Svendborg bymidte. Byomdannelsen på havnen skal præges af tæthed, kvalitetsløsninger og bæredygtighed.

Det betyder at:

 • Vi vil have kvalitet i havneomdannelsen.
 • Vi vil styrke forbindelser mellem bymidten og havnen, så de tilsammen kommer til at udgøre en helhed.
 • Vi vil udvikle havnen med en høj tæthed og en blanding af byens funktioner.
 • Vi vil tilstræbe offentlig tilgængelighed overalt på terræn.
 • Vi vil tilstræbe offentligt tilgængelige kajer.
 • Vi vil begrænse parkering på terræn.
 • Vi vil sikre at bæredygtighed er et gennemgående kendetegn i de løsninger, vi vælger.
Samarbejdet om havnen

Alle har en mening om Svendborg Havn. Udviklingen af Svendborg Havn skal derfor ske ved hjælp af en fortsat dialog, hvor alle interessenter har mulighed for at give deres besyv med. Men efter holdning skal der komme handling. Det er også en del af havnens ånd.

Det betyder at:

 • Vi vil arbejde for at skabe kvalitet gennem dialog og uden detailregulering.
 • Vi vil tage borgere og andre interessenter alvorligt.
 • Vi vil være aktivt opsøgende i forhold til samarbejdspartnere og investorer.
 • Vi vil arbejde målrettet efter at bevare engagement og retning i tider med få investeringer.
 • Vi vil sikre kvalitet i havneomdannelsen ved tålmodighed. Vi vil fastholde de bærende værdier gennem hele udviklingsprocessen, ved at anvende konkurrencer. Det skal ske ved stadigt at udfordre os selv, investorer, bygherrer og rådgivere.