Fordele for investorer

Fordele for investorer

Det mest attraktive sted i Svendborg By - det er det mest indlysende salgsargument ift boliger og erhverv. Og dermed også en oplagt fordel for investoren. Men der er mere…..

Ved at investere i Fremtidens Havn kan du få del i:

  • Et spændende og ambitiøst byudviklingsprojekt
  • En bydel, der ligger med direkte adgang og udsigt til Svendborg havn og Svendborg Sund og med kort afstand til den historiske bymidte
  • Et projekt, der forandrer oplevelsen af by og havn og bidrager til at markere Svendborg som en regional attraktion
  • Et projekt med fokus på den maritime historie og det maritime friluftsliv
  • Et projekt, hvor kommunen som medejer har en vedvarende interesse i at udvikle bydelen
  • Det levende og mangfoldige byliv, der allerede er skabt i projektområdet
  • En købstad med en helt speciel stemning og attraktive muligheder i detailhandel og kulturliv

Vær med til at udvikle rammerne i en tæt dialog med Svendborg Kommune!

Svendborg Kommunes tilgang til udviklingen af havnen er at den nye bydel kun bliver en succés efter en tæt dialog med såvel investorer som de kommende brugere.

Efter dialogen er det Svendborg Kommune som forestår fornyelsen af byrum, renoverer promenader og etablerer en sammenhængende stiforbindelse langs havnen: Den Blå Kant. Alt sammen noget der øger interessen for at dyrke et aktivt og sundt byliv.

Promenader, gader, pladser og offentlige byrum i området langs havnen og mellem havn og bymidte etableres af Svendborg Kommune i takt med den etapevise byudvikling.

Byrum på de enkelte matrikler, det vil sige gårdrum, taghaver med videre etableres af bygherre i forbindelse med bebyggelsen.