Midlertidighed og afprøvning

Illustration Kammerateriet
Illustration Kammerateriet

Midlertidighed og afprøvning

Afprøvning af muligheder i nogle korte, overskuelige forløb. Sådan kan vi holde gang i bylivet, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve om vi bevæger os i den rigtige retning.

Liv på havnen er en af vores bærende værdier. Det understøtter og udvikler vi ved at afprøve nye idéer og gøre brug af midlertidig anvendelse. Ved at åbne for midlertidige anvendelser kan vi eksperimentere og engagere interessenter og brugere i ’små, sikre, synlige, succéser’. Gennem evaluering og opsamling af erfaringer kan de midlertidige anvendelser være med til at vi bevæger os frem mod de langsigtede mål.

Byrådet fik i foråret 2015 undersøgt tre mulige retninger for aktiviteterne på kajer og i de gamle værftsbygninger på Frederiksø. Overordnet var rammen kultur og erhverv. Herunder lå der muligheder indenfor kreativ og skabende kultur, outdooraktiviteter samt maritime oplevelser. For at vurdere bæredygtigheden af disse retninger lægger byrådet op til at de sættes i spil gennem midlertidige afprøvninger.

Første runde, der løb fra 2016-17, var en succés og blev derfor fulgt op af en ny udbudsrunde for perioden fra sommer 2017 til den 31. december 2019. For udearealerne på Frederiksø - Udrustningskajen og Beddingen - er der skabt et væld af aktiviteter og projekter gennem projektet ”Leg med på kajen”, hvor alle borgere også har kunnet byde ind med idéer til udendørs aktiviteter. Endelig er der blevet åbnet for gadesalg både på Udrustningskajen og Jessens Mole. Læs mere om alt dette i bjælkerne nedenfor.

Baggrund

I sommeren og efteråret 2016 indgik Svendborg Kommune omkring 15 et-årige partnerskabsaftaler, som udløb 31. august 2017. På trods af den korte løbetid partnerskaberne havde, producerede de mange gode oplevelser, events, udstillinger, kunst, kunsthåndværk mm. Derfor blev der i foråret 2017 givet mulighed for, at nye partnere kunne søge lokaler i konkurrence med de eksisterende.

Lejemålene findes primært i Snedkeriet sydligst på Frederiksø. Derudover er der lejemål i og omkring den gamle værftskantine og i det gamle hovedlager. En oversigt over alle lokalerne kan ses her.

Alle lejemål er uopvarmede og i en bygningsmæssig slidt forfatning, hvilket afspejles i lejeprisniveauet. For at animere til at bidrage til liv på Frederiksø har Svendborg Kommune mulighed for at indgå partnerskaber med lejerne. Det sker gennem en aftale, hvor lejeren forpligter sig til at gennemføre en række aktiviteter i form af eksempelvis kurser, events eller andet som modsvarer en husleje.

I udvælgelsen af projekter er der lagt vægt på aktiviteter, der understøtter ønsket om at udvikle Frederiksø i én eller flere af de tre retninger: som en maritim oplevelse, som et kultursted eller som et sted for outdooraktiviteter. Derudover har det også haft betydning, om der er tale om aktiviteter, der sætter Svendborg på landkortet, understøtter liv på havnen ved at tiltrække borgere og gæster, er nyskabende og originale og så vidt muligt strækker sig over hele året.

Alle lejemål er pt udlejet, men ønsker du at blive optaget på en venteliste eller har du andre spørgsmål om midlertidighed og partnerskaber kan du skrive til Svendborg Kommune, Plan og Udvikling v/ Klaus Johannessen til mail: klaus.johannessen@svendborg.dk