Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø
Frederiksø

Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim turisme og kulturarv, anderledes kultur og outdooraktiviteter.

Frederiksø skal være hele byens ø og er tiltænkt en blanding af kultur og erhverv. Øens nordside summer af aktivitet indenfor maritime erhverv: skibs- og motorreparation. I de tidligere værftsbygninger på øens sydside, hvoraf flere er bevaringsværdige, er det Udviklingsprojektets mål at afprøve muligheder indenfor kultur og kulturerhverv. Aktuelt er der undersøgt tre mulige temaer for den fremtidige anvendelse af gamle værftsbygninger, kajarealer og bedding: ”Maritim Attraktion”, ”Outdoor Center” eller ”Kulturkaj”. Med de tre studier som baggrundsmateriale er årene 2016 til og med 2019 udpeget som en periode med afprøvning og midlertidige aktiviteter.

Kultur skaber liv på Frederiksø - evaluering af aktiviteter

I efteråret 2018 udsendte Svendborg Kommune en undersøgelse for at undersøge, hvor meget liv der er på Frederiksø. Mere end 1000 borgere deltog og tilfredesheden er stor blandt alle!

Frederiksø er, med din blanding af martime erhverv og kulturelle ekseperimenter, populær blandt svendborgenserne og byens gæster. Det viser en ny evaluering af de seneste års liv på Frederiksø. Mere end 1000 borgere har givet deres mening om Frederiksø til kende og tilfredsheden er stor. 9 ud af 10 siger det er vigtigt, at der fortsat er et sted, som Frederiksø Kunst og Kultur.

Du kan læse hele evalueringen her: Kultur skaber liv på Frederiksø

Svendborg Havn som en maritim attraktion

Ring-Andersens Skibsværft

Svendborg Havn er fantastisk med sin placering, sin autenticitet og sit liv. Det konstateres i studiet "Svendborg Havn, maritim attraktion" samtidig med spørgsmålet: "Når det nu er så godt, hvorfor tjener vi så ingen penge på havnen?" Ønsket er ikke et storcenter eller lignende kommercielt, som revolutionerer havnen, men derimod aktiviteter ud over hele havnen som bygger videre på den helt særlige maritime kulturarv.


Du kan læse hele rapporten om Svendborg Havn som en maritim attraktion her.

Frederiksø Outdoor Center

Frederiksø Outdoor Center vægter de stedbundne oplevelser, hvor naturen, Det Sydfynske Øhav og byens maritime identitet fremhæves. Med et outdoor center fortælles de maritime historier og brugen af vandet videre gennem outdoor oplevelser, der tiltrækker turister og nye borgere og hermed skaber arbejdspladser og vækst.


Du kan læse hele rapporten om Frederiksø Outdoor Center her.

Kulturkajen: nyt kulturkoncept på Frederiksø

På Frederiksø kan der etableres et teater- og kulturmiljø, som kan blive et kulturelt fyrtårn og en drivkraft for havnen til glæde for hele byen. Det er udgangspunktet for studiet "Kulturkaj".

Du kan læse hele rapporten om Frederiksø Kulturkaj her.

Havneforum afprøver muligheder

Svendborg Kommune nedsatte i sommeren 2015 et Havneforum, med repræsentanter for en bred vifte af interesser omkring havnen. Havneforum har bl.a. fået til opgave at udvikle idéer til afprøvning af de tre retninger for Frederiksøs fremtid, som er beskrevet i de tre nævnte mulighedsstudier. Du kan læse mere om Havneforum her.

Dansk Museum for Lystsejlads i stålhallen

Danmarks Museum for Lystsejlads mock-up

 

Ved siden af afprøvningen af mulighedstudierne, har byrådet besluttet at udleje stålhallen på Frederiksøs Udrustningskaj for en tre-årig periode til Dansk Museum for Lystsejlads (DMfL). Hermed flyttede DMfL pr. 1. Maj 2016 sin samling af ældre lystfartøjer fra Valdemarsslot til Frederiksøen.

Du kan læse mere om DMfL her.