Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø
Frederiksø

Frederiksø – kultur og erhverv

Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. På Frederiksø mødes de maritime erhverv med maritim turisme og kulturarv, anderledes kultur og outdooraktiviteter.

Frederiksø skal være hele byens ø og er tiltænkt en blanding af kultur og erhverv. Øens nordside summer af aktivitet indenfor maritime erhverv: skibs- og motorreparation. I de tidligere værftsbygninger på øens sydside, hvoraf flere er bevaringsværdige, er det Udviklingsprojektets mål at afprøve muligheder indenfor kultur og kulturerhverv. Aktuelt er der undersøgt tre mulige temaer for den fremtidige anvendelse af gamle værftsbygninger, kajarealer og bedding: ”Maritim Attraktion”, ”Outdoor Center” eller ”Kulturkaj”. Med de tre studier som baggrundsmateriale er årene 2016 til og med 2019 udpeget som en periode med afprøvning og midlertidige aktiviteter.