Havnens historie

Luftfoto_Svendborg_havn
Baagøe & Ribers pakhuse ved 'Mudderhullet' set fra luften

Havnens historie

Svendborg har landets nok bedst bevarede samlede havnemiljø. Den maritime kulturarv kan opleves i alle dele af havnen. Her finder du bygninger knyttet til havnens forskellige funktioner, skinner, pullerter og gamle træskibe, der fortæller historien om maritimt erhverv, transport og fritidsliv.

En tur gennem havnen fortæller om mange forskellige tiders brug af havnen. Og oplevelsen af skonnerter, galeaser på vandet spiller sammen med en rigdom af bevarede bygninger.

 

Skonnerter på reden

Havnens kulturmiljøer

Blandt de mellemstore danske erhvervshavne er Svendborg Havn den, der i sin helhed er bedst bevaret. Denne nominering forpligter kommunen til i særlig grad at beskytte havnens maritime kulturarv, og det giver også muligheder for at udnytte bevaringsværdierne fremadrettet. I forbindelse med det fælles sydfynske kulturarvskommuneprojekt ”De fem havne” er Svendborg Havns fysiske kulturarv kortlagt. Det har dannet afsæt for udpegning af otte forskellige kulturmiljøer indenfor det bynære havneområde, som du kan læse om her:

Havnens bevaringsværdige bygninger

Havnen rummer et væld af bevaringsværdige bygninger – op mod et halvt hundrede stykker, som ligger spredt rundt i havnens otte kulturmiljøer. Alle bygninger er beskrevet og vurderet gennem en SAVE-kortlægning, som er udført af Kulturstyrelsen (Survey of Architectural Values in the Environment). Bygningerne kan du se i kommuneplanen, hvor de er udpeget i kommuneplanens kort. Du kan læse mere om baggrunden for udpegningen  og se kortet over alle bevaringsværdige bygninger  i Svendborg Kommune.

Danmarks Blå Hjerte

De fire kommuner omkring det Sydfynske Øhav: Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner - blev i 2008 af Kulturstyrelsen udpeget i fællesskab som kulturarvskommune. Baggrunden er at kommunerne har en fælles maritim kulturarv i øhavet, havnene, søfolkene og erhvervslivet med værfter, rederier, shipping, færger m.m. I fællesprojektet, hvor også områdets museer indgik, stillede kommunerne sig spørgsmålet: Hvordan kan den maritime kulturarv blive en katalysator for turisme, bosætning og erhvervsudvikling?

Øhavet er snitfladen mellem de fem havne og deres individuelle fortællinger: Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Faaborg og Svendborg havne.

Projektets udgangspunkt var den faste, byggede kulturarv, som er så rigt repræsenteret omkring havnene. Havnene supplerer hinanden på bedste vis, således at man på en rejse mellem havnene vil kunne få et næsten komplet billede af en typisk dansk købstadshavn. Her findes en stribe velbevarede kulturmiljøer: den oprindelige brogade, værftet, trafikhavnen, fiskerihavnen, havnepladsen med toldbod, hotel, havnekontor, vejerbod og flere andre.

Du kan læse mere om det fælles kulturarvsprojekt Sydfyns Blå Hjerte her.