Vinderen af artitektkonkurrencen til Den Blå Kant er fundet

Svendborg Havn, Havnebad
27. juni 2018 - Anna Als

Vinderen af artitektkonkurrencen til Den Blå Kant er fundet

Svendborg Byråd udstedte i 2017 en konkurrence, hvor arkitekter kunne byde ind med idéer til Svendborg Havns fremtidige udseende. Vinderen er nu fundet og der vil blive skabt sammenhæng langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet. Samtidig bliver havnen og den omkringliggende by klimasikret mod højvande og kraftig nedbør.

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” har en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen: Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – en sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter. Blandt de mange nye byrum er et havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og en ny havnepark ved Toldboden med skaterbane, legeplads og ophold, samt en ny pumpestation i Havneparken, med fitness og leg på taget.

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Han siger om forslaget:

”Vi har med konkurrencen fået et vinderforslag, der tager udgangspunkt i og bygger videre på Svendborg Havns mange kvaliteter. Forslaget giver et bud på helt nye byrum og aktivitetsmuligheder på havnen, der vil komme alle borgere og besøgende til gode. Derudover får vi en klimaløsning, der forstærker den tætte relation mellem land, kaj og vand”.

Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden Effekt(hovedrådgiver), Sweco Architects, WTM Engineers og arkitektfirmaet Arcgency.

Byrum og klimatilpasning hænger sammen

Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.

Videre planlægning

DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat 24 mio. kr. til dele af projektet. Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet er der skabt et godt grundlag for det videre arbejde.

Det første skridt efter offentliggørelsen af vinderen i juni 2018 er, at Byrådet fastlægger en proces for arbejdet frem mod realisering af den første anlægsetape. I forbindelse med lokalplanlægning og miljøvurdering vil der være inddragelse af borgerne.

Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de øvrige etaper.

Midlertidige aktiviteter

Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning.

Udstilling af vinderforslaget

Vinderforslaget kan henover sommeren 2018 ses på Udrustningskajen på Frederiksø.