Ramning af spuns på Frederiksø

23. marts 2020 - Anna Als

Ramning af spuns på Frederiksø

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker, er vi nødt til at ramme en ny stålspuns. Det er store stykker stål der bankes ned i havbunden og derfor kan det ikke undgå at larme.

Arbejdet vil foregå på Frederiksø på kajanlægget, som er vist på kortet med en rød streg.

Arbejdet vil foregå fra onsdag den 25. marts 2020 til og med mandag den 27. april 2020. (undtaget påsken)

Der vil blive arbejdet fra mandag til torsdag i perioden i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 18.00.

Håber ikke at dette vil give for mange gener, mens arbejdet står på.

Hele projektet med denne kaj forventes at stå færdigt omkring midten af juli 2020.