Prøveparken bliver fornyet

9. januar 2018 - Anna Als

Prøveparken bliver fornyet

Med baggrund i en for nyligt afsluttet evaluering af Prøveparken sætter Svendborg Kommune nu skub i en proces med at forny den midlertidige park sammen med brugerne.

Prøveparken blev etableret i sommeren 2015. Siden Prøveparken åbnede er den blevet repareret og prøveperioden forlænget et par gange. I efteråret 2017 udarbejdede Svendborg kommune en evaluering både ved et spørgeskema og ved interviews med udpegede grupper, som bredt repræsenterer prøveparkens målgruppe. Evalueringens formål er at etablere et grundlag for efterfølgende beslutninger vedrørende forlængelse af den midlertidige prøvepark, samt etablering af en permanent havnepark som en del af Den Blå Kant projektet.

Evalueringen viser, at det brede tilbud i Prøveparken bliver brugt af mange forskellige brugere. Småbørnsforældrene og de unge giver udtryk for, at Prøveparken udfylder et behov for rekreative områder i midtbyen og ved havnen. Generelt er der stor opbakning til at stedet primært appellerer til unge, da der er en opfattelse af at Svendborg generelt mangler gode udendørstilbud til unge, som ikke er organiserede i foreninger. Flere af de, som ikke selv benytter Prøveparken, giver udtryk for, at parkens blandede brugergruppe er med til at skabe liv i byen. Evalueringen peger også på en række udfordringer ved brugen af parken. Her kan blandt andet nævnes konflikter mellem forskellige brugergrupper, der ønsker at bruge de samme arealer, manglende sikkerhed ved legeredskaberne, problemer med salg af hash og en generel hård og utryg stemning i Prøveparken efter mørkets frembrud. Disse udfordringer vil blive taget op som en del af tilpasningen af den fremtidige Prøvepark. Se evalueringen her.

Med baggrund i evalueringen sætter Svendborg Kommune nu skub i en proces med at forny den midlertidige park, så den passer til de ønsker brugerne har og så sikkerheden for legeområdet bliver bragt i orden. Etableringen af en permanent Havnepark afventer afslutningen af Den Blå Kant projektkonkurrencen. Konkurrencen løber til juni 2018, hvor der findes en vinder og dermed et endeligt koncept for design og udmøntning af arealerne i Den Blå Kant – inklusiv havneparken. Det vindende forslag vil også byde på en etapeplan for delområderne i Den Blå Kant, og dermed give et bud på hvornår arbejdet med en permanent Havnepark skal påbegyndes. 

Den midlertidige park forventes at stå klar til sommer 2018.