Nyhedsbrev #9

parkeringsplads med skib i baggrunden på Frederiksø
26. oktober 2020 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev #9

P-pladsen bag rundbuehallen er åben, der udføres en række forskellige ledningsarbejder, ny pumpestation og klinkearbejder på Klosterplads.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.dk

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. Arbejdet med belægning, klargøring til træbroen og ledninger med mere forsætter.

Kajen foran rundbuehallen er spærret og vil i den kommende tid blive spærret for kørende trafik, da opbrydningen af kajen påbegyndes.

Inden weekenden vil der blive åbnet for parkeringspladsen på bagsiden af rundbuehallen. Der vil dog mangle enkelte afsluttende arbejder, såsom grus i de tilstødende arealer.

Vand og Affald udfører vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen indtil slutningen af oktober 2020. Vand og Affald etablerer i samme periode en ny pumpestation under terræn, til erstatning for en eksisterende pumpestation. Projektet har desværre i denne og sidste uge været udfordret med hensyn til placering af vandledningerne på grund af en støttemur, samt udfordringer med svejsearbejdet på de nye vandledninger. 

 

Nordre Kaj 

I kajområdet foran det nye SIMAC er Vand og Affald lige nu, og i de kommende uger, i gang med at fjerne de gamle spildevandsledninger. Arbejdet med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC er stort set afsluttet, og den sidste reetablering sker i uge 41-42. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9.

Frederiksgade 

Vand og Affald er i gang med at etablere et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbet i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik er i gang, og forventes afsluttet ultimo november 2020. Arbejdet med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole udføres fra 5. oktober til og med januar 2020.

Der er desuden gang i udskiftning af elkabler for ledningsejerne og fliserne på det nordlige fortov langs med Crazy Daisy bliver fjernet.

Klosterplads

Den nordlige del af klostertrappen begynder at tage sin form og er nu nået op til det endelige niveau. Det næste arbejde vil derfor være nogle justeringer i forhold til niveauer og kanter.

Den nye klinkebelægning bliver desuden i disse dage lagt på fortovet nedenfor trappen.

Den Sorte Hal 

Den Sorte Hal som er beliggende på adressen Nordre Kajgade 15 skal rives ned, da grunden skal bruges til det fremtidige SIMAC. Entreprenøren er fundet, Tonny Madsen A/S, og de vil starte med at miljøsanere bygningen fra torsdag den 1. oktober, hvorefter de vil påbegynde nedrivningen af bygningen. Selve nedrivningsperioden forventes at ske fra torsdag den 1. til fredag den 23. oktober.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

 

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk