Nyhedsbrev 5

Nyhedsbrev 5

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.dk

Den Blå Kant

Etablering af byggeplads på Frederiksø er i gang, og arbejdet med opbrydning ved Frederiksbroen er startet op. I den kommende periode vil der være opbrydning af den nordlige side af Frederiksbroen. Formålet er at flytte trafikken for at gøre plads til at igangsætte arbejdet med den nye gangbro over til Frederiksø samt belægningen ved Højestene Færgen.

De værste støjgener forventes at være ovre mandag d. 10. august 2020. 

Ring Andersen Kaj 

I forbindelse med renovering af kajstrækningen ved Ring Andersen og ved Yachtbroker er arbejdet med sætning af ny stålspuns færdig. Arbejdet med opfyldning af området, udlægning af asfalt og etablering af hammer og fender vil forgå over den næste periode. 

Arbejdet forventes færdigt i slutningen af august 2020.

Nordre Kaj

Vand og Affald er i gang med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. Arbejdet udføres frem til ultimo september. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9.

Liv i Min By

Omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads går i gang efter sommerferien. Entreprenøren er fundet og detailplanlægningen af anlægsarbejdet er i gang.

Som det første starter anlægsarbejdet på Klosterplads i uge 34 med byggeriet af et nyt trappeanlæg. Arkæologerne følger naturligvis afgravningen, da Klosterplads helt tilbage i Middelalderen husede et af Danmarks første Gråbrødreklostre.

I september går anlægsarbejdet i Frederiksgade i gang. Gaden lukkes for trafik mens entreprenøren og de erhvervsdrivende i gaden i fællesskab aftaler hvordan varetransporten i anlægsperioden skal foregå.

Der holdes møde om de kommende anlægsarbejder d. 12. august kl. 17-18 på Fremtidsfabrikken II / Kvægtorvet, Frederiksgade 8.  

Medarbejdere fra virksomheden Marius Pedersen A/S, der skal udføre byggeriet vil være tilstede på mødet.  Tilmelding er nødvendig. Der er sendt en invitationen til naboer og virksomheder i området. Hvis du ikke er blevet inviteret og bliver berørt af byggeriet bedes du henvende dig til helle.baker@svendborg.dk.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk