Nyhedsbrev 4

Nyhedsbrev 4

Ekstra informationer vedrørende anlægsarbejdet på havnen.

Frederiksø

Toiletforholdene på Frederiksø ændres allerede fra mandag den 27. juli 2020. Ændringerne skyldes, at der fra uge 31 etableres byggeplads på Frederiksø, da Den Blå Kant sættes i gang fra 3. august. 

Toiletterne i buehallen er en smule forsinket, og der vil derfor være færre offentlige toiletter på Frederiksø fra mandag den 27. juli til den 14. august. 

Det har ikke været muligt at finde en toiletvogn, som kan stå midlertidigt på parkeringspladsen ved administrationsbygningen.

Oversigt:

Toiletterne ved broen åbnes igen mandag den 27. juli 2020. Svendborg Kommune er i gang med at undersøge, om det er muligt at opsætte en rampe for at lette adgangen til toiletterne for gangbesværede. Alternativt henvises der til handicaptoiletterne på banegården og i ventesalen til Ærøfærgen.

 

Toiletvognen ved buehallen lukkes af for brug mandag den 27. juli over middag

 

Toiletterne i buehallen åbner fredag den 14. august kl. 12

Næste planlagte nyhedsbrev bliver sendt i uge 32.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk

OVERSIGTSKORT over anlægsarbejdet