Nyhedsbrev 3 - 2021

Ryddet fortov på Jessens Mole i snevejr
12. februar 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 3 - 2021

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 ligger næsten stille i øjeblikket på grund af vintervejret. MT Højgaard er fortsat i gang med at slå de jernbetonpæle i, der skal bære byggeriet af det nye Simac.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune Vand og Affald og SMUC Fonden vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads.

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. Læs mere om projekterne  på fremtidenshavn.dk ogsmuc.dk.

Det ny SIMAC

Byggepladsen for det nye SIMAC er nu etableret og afgrænset med gult byggepladshegn. Der vil være ind- og udkørsel til byggepladsen fra nord (Østre Havnevej) og fra syd (Nordre Kajgade). Så hold godt øje med ændringer og ny skiltning i området.

Færdsel i området
Etablering af byggepladsen betyder, at færdslen for cykler i området vil blive ændret i byggeperioden. I næste nyhedsbrev vil der komme flere detaljer omkring hvor og hvornår. Formålet er, at det skal være så sikkert som muligt at færdes omkring byggepladsen – også for cyklister og gående.Mod vandet vil der i hele byggeperioden være reserveret en passage på 6 meter mellem byggeplads og kaj. Her kan alle typer af trafikanter færdes, og området skal fortsat kunne benyttes til Svendborg havns aktiviteter.

Byggeriet
MT Højgaard er fortsat i gang med at slå de jernbetonpæle i, der skal bære byggeriet. En del af pælene skal omkring 25m i jorden inden de møder tilstrækkeligt bæredygtigt underlag. Denne del af arbejdet forventes at være færdigt midt i marts. Derudover er betonarbejdet netop opstartet, og det første beton støbes i den kommende uge.

Det arbejde som foregå i øjeblikket, er klargøring til de præfabrikerede elementer; stål, beton og vinduer. Det nye SIMAC skal efter planen stå færdigt i juni 2022.

Frederiksgade

Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbsbygværket i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik forventes afsluttet i februar 2020 afhængig af vejrforhold.

Arbejderne med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med marts 2021. Trafikreguleringen på Jessens Mole forventes opretholdt indtil marts 2021.

Brolægning er ikke muligt på nuværende tidspunkt på grund af frost og snevejr og er derfor blevet stoppet. Det betyder desværre, at tidsplanen bliver rykket.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 ligger næsten stille i øjeblikket på grund af vintervejret. Der arbejdes kun i mindre områder.

Udrustningskajen er nu afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads. Det offentlige toilet ved Rundbuehallen og det røde lige ved Frederiksbroen er lukket. Den midlertidige lukning skyldes, at der skal etableres handicapadgang til toiletterne. Åbningstidspunktet kan ændre sig grundet vintervejret.

Klosterplads

Kloakarbejdet ovenfor den nye trappe ud for Klosterplads 5A-7 er næsten afsluttet. Der mangler et par enkelte opgravninger i Klosterstræde, som udføres når vintervejret slipper sit tag. Efterfølgende skal der graves for el og fibernet. Når opgravningerne er færdige, afsluttes arealet med en ny granitbelægning.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk

SMUC Fonden / SIMAC byggeriet

Kommunikationsansvarlig Morten Asbjørn Jensen. Mob. 28263111 / Mail:morten@asbjornjensen.dk