Nyhedsbrev 3

Nyhedsbrev 3

Svendborg Kommune samt Vand og Affald har påbegyndt flere større anlægsarbejder på havnen og i midtbyen. I nyhedsbrevet er der løbende opdateringer på anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads.

Med nyhedsbrev nr. 3 ønskes alle en rigtig god sommer. Næste nyhedsbrev vil blive sendt ud i uge 32.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.dk

Bliv klogere på havneudviklingen

Nu kan alle interesserede læse meget mere om de mange projekter, der i de kommende år vil foregå på havnen. Svendborg Kommune har netop åbnet en ny udstilling om havneudviklingen tæt ved Helges Kaj.

Formålet med udstillingen er at give borgere og besøgende indsigt
og information som de kommende år på Fremtidens Havn. Mange projekter starter og vil være i gang samtidigt. Det vil give byggerod og området kan virke uoverskueligt i en periode. Men vi håber at udstillingen kan være med til at give et overblik over, hvad der arbejdes henimod, og hvordan man får mulighed for at være med.

Den Blå Kant

Svendborg Kommune afholder informationsmøde om byggeriet for virksomheder og lejere på Frederiksø og i nærområdet.

Det er andet møde som afholdes, da processen nu er så langt, at entreprenøren er fundet og detailplanlægningen af byggeriet er ved at være på plads.

Der holdes møde d. 1. juli kl. 17-19 på Fremtidsfabrikken I, Jessens Mole 11 i stueetagen. Medarbejdere fra MT Højgaard, der skal udføre byggeriet vil være tilstede på mødet.

Tilmelding er nødvendig. Der er sendt en invitationen til naboer, lejere og virksomheder på Frederiksø. Hvis du ikke er blevet inviteret og bliver berørt af byggeriet bedes du henvende dig til anna.als@svendborg.dk.

Arbejdet med Den Blå Kant starter så småt op i uge 31 med klargøring efterfulgt af selve arbejdet med byggeplads og derefter opbrydning fra d. 3. august.

Derudover bygger Skatefestivalen SLIP en skateboardbane i beton på Udrustningskajen d. 2. til 13. juli 2020. De første dage forberedes arbejdet og fra d. 7.-13 juli afholder FSR Beton en workshop, der giver en grundlæggende forståelse af at bygge skateramper og andre elementer i beton med en glat overflade. Skatebanen bevares som en permanent del af de fremtidige byrum på den Blå Kant.

Deltagelse i workshoppen er gratis, tilmelding er nødvendig. For mere information: http://slipfestival.dk/workshops/

Frederiksgade

Frederiksgade er fortsat ensrettet i retning fra Klosterplads mod havnen indtil anlægsprojektet startes den 14. september 2020. De erhvervsdrivende har gjort brug af udeserveringsarealet, som er stillet til deres rådighed på en del af vejarealet.

Sydfyns Elforsyning skal lægge ny el-ledning i Frederiksgade i perioden d. 10. juni til 24. juli. Dette medfører, at Frederiksgade bliver spærret for trafik fra parkeringspladsen til Jessens Mole.

Klosterplads

Fra d. 17. august 2020 påbegynder etablering af et nyt, smukt trappeanlæg. Siddetrin, samt de gamle klostersten, bliver integreret i trappen.

 Nordre Kaj

Fra d. 20. juli til d. 28. september omlægger Vand og Affald spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade.

Ring Andersen Kaj

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker arbejdes der med sætning af ny stålspuns, opfyldning af området med grus og forankring af den nye stålspuns.

Arbejdet forventes færdigt omkring primo august 2020.

Rundbuehallerne

Der bliver bygget nye offentlige toiletter i Rundbuehallerne, som erstatning for den midlertidige toiletbygning på kajen.
Arbejdet er i gang og afsluttes i juli. Nuværende toiletvogn fjernes, når de nye toiletter er klar.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk