Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev 2

Svendborg Kommune samt Vand og Affald sætter gang i flere større anlægsarbejder på havnen og i midtbyen. I nyhedsbrevet er der løbende opdateringer på anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads.  

Det er fortsat muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.dk

Frederiksgade

Frederiksgade er fortsat ensrettet i perioden 1. maj – 31. august i retning fra Klosterplads mod havnen. De erhvervsdrivende har gjort brug af udeserveringsarealet, som er stillet til deres rådighed på en del af vejarealet.

Sydfyns Elforsyning skal lægge ny el-ledning i Frederiksgade i perioden d. 10. juni til 24. juli. Dette medfører, at Frederiksgade bliver spærret for trafik fra parkeringspladsen til Jessens Mole.

Jessens Mole og Havnepladsen

Sydfyns Elforsyning afslutter gravearbejdet på tværs af Jessens Mole og Havnepladsen d. 26. juni. 

Nordre Kaj

For at gøre plads til byggeriet af det nye SIMAC, nedrives de tidligere bygninger for NH Bugser og Den Sorte Hal. NH Bugser er revet ned. Nedrivning af Den Sorte Hal er planlagt til at ske i oktober måned.

Fra d. 20. juli til d. 28. september omlægger Vand og Affald spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade. 

Ring Andersen Kaj

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker arbejdes der stadig med færdiggørelse af betonspuns og forankring af den nye stålspuns. 

Der er bevilliget ekstra økonomi til at få igangsat et ekstra projekt. Det handler om at få færdiggjort den sidste del af kajstrækningen bag ved toiletbygningen ved Frederiksbroen. 
Tidsplanen bliver derfor rykket i forhold til midten af juli 2020. Tidsplanen forefindes ikke endnu, men bliver udmeldt, når den kendes. 

Frederiks Kaj 

Arbejdet med renovering af fendertræ på kajstrækningen pågår.

Rundbuehallerne

Der bliver bygget nye offentlige toiletter i Rundbuehallerne, som erstatning for den midlertidige toiletbygning på kajen.

Arbejdet er i gang og afsluttes i juli. Nuværende toiletvogn fjernes, når de nye toiletter er klar.

Den Blå Kant

Der er indgået kontrakt med MT Højgaard omkring udførsel af Den Blå Kant – 1. etape. Der vil blive indkaldt til informationsmøde, når der er udarbejdet en overordnet arbejdsplan af entreprenøren. Arbejdsplanen vil dog blive tilpasset løbende. 

 Parkeringsplads på Frederiksø

Renoveringen af parkeringspladsen forventer at starte i august. Som forberedelse hertil fjernes der allerede nu knust beton i området. Der er opsat hegn i området, der bliver stående henover sommeren.  

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk 

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk