Nyhedsbrev 14

Fodgængerovergang og afspærret byggeplads i forbindelse med SIMAC-byggeriet på Svendborg Havn
21. januar 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 14

Trappeanlægget på Klosterplads er nu slut, parkeringen på Nordre KAj er nu åben igen og der gøres klar til nye træer ved Kammerateriet.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.svendborg.dk.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. De nye pæle til bryggen er banket i. Selve broen kommer først senere.

I den kommende periode bliver der fuget belægning ved Højestene-færgen. Derudover udføres der klargøring til den nye betonbelægning og til de nye træer ved Kammerateriet. Til hvert træ bliver der lavet et hul på 36 m2 med ny jord, for at sikre at træerne har gode betingelser.

Udrustningskajen er nu afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

Nordre Kaj 

Ombygning af rundkørsel på Østre Havnevej er afsluttet og parkeringspladserne på Nordre Havnevej er nu åbne igen.

Frederiksgade 

Entreprenøren er fortsat i gang med anlægsarbejdet med den nye granitbelægning på nordsiden af Frederiksgade i fortovet foran Crazy-Daisy-bygningen. Desuden er anlægsarbejdet med udlægning af granitbelægningen i det nordlige kørebanespor i gang. Vand og Affald etablerer et nødoverløb til regnvand fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny rende, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbet i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik er i gang, og forventes afsluttet ultimo november 2020. 

Arbejdet med etablering af udløb af regnvand i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med januar 2020. I den forbindelse vibreres spuns ned omkring konstruktionen indtil midten af december.

Klosterplads

Byggeriet af trappeanlægget på Klosterplads forventes at være afsluttet i uge 49 (30. nov. til 6. dec.). Montering af gelændere og plantning af træer mangler før trappeanlægget står helt færdig.

Næste etape af færdiggørelse af Klosterpladsprojektet, med renovering af Klosterstræde samt arealet ovenfor trappeanlægget, går i gang inden for få uger. Ledningsarbejderne forventes afsluttet 1. februar 2021, hvorefter området renoveres med granitbelægninger, som vist på illustrationen. Projektet forventes at være færdigt medio maj 2021.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk