Nyhedsbrev 1 2021

visualisering af det nye SIMAC-byggeri langs havnefronten med trappe og bænke
8. februar 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 1 2021

Byggepladsen til byggeriet af det Ny SIMAC er under etablering. Der er nu kun adgang for gående til Frederiksø. Der etableres parkering i enden af Fredriksgade.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune Vand og Affald og SMUC Fonden vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. 

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. 

Udrustningskajen er nu afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

Vi er i vintermånederne, og derfor vil vejret have betydning for hvilket arbejder, der vil forgå på pladsen. Det arbejde, som forventes at forgå, er opbrydning af udrustningskajen og klargøring til støbning af beton belægning.

Det offentlige toilet ved rundbuehallen er lukket, mens der arbejdes lige foran dette. Det offentlige toilet ved Frederiksbroen er åbnet som erstatning.

Frederiksgade 

Entreprenøren er gået i gang med at etablere det fremtidige parkeringsareal i den sydlige del af gaden, hvor der skal udlægges klinkebelægning. 

Ligeledes arbejdes der på kørebanebelægningen ud for adgangen til den offentlige parkeringsplads langs med jernbanen. Det betyder, at det ikke vil være muligt at anvende parkeringspladsen i uge 3 og uge 4.

Samtidig med at parkeringspladsen er lukket vil den blive renoveret med flere pladser, ny belysning, fjernelse af hegn og sætning af kantsten. 

Det ny SIMAC

MT Højgaard starter med at slå pæle i igen ved Det ny SMIAC i uge 4 og etablering af byggeplads vil ske fra den 1. februar.

Opstart af kloak og betonarbejder vil også ske i februar.

Klosterplads

Ved arealet ovenfor den nye trappe ud for Klosterplads 5A-7 bliver der i øjeblikket gravet, da Vand og Affald skal have udskiftet en kloakledning. Efterfølgende skal der graves for el og fibernet.

Når opgravningerne er færdige, afsluttes arealet med en ny granitbelægning. 

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk

SMUC Fonden / SIMAC byggeriet 

Kommunikationsansvarlig Morten Asbjørn Jensen. Mob. 28263111 / Mail:morten@asbjornjensen.dk