Fremtidens Frederiksø

16. maj 2019 - Anna Als

Fremtidens Frederiksø

Byrådet besluttede i april 2019, at kulturen skal være drivkraft for den videre udvikling på Frederiksøs sydvestlige del. Det betyder bl.a. at Svendborg Kommune undersøger muligheden for om Baggårdsteatret kan flytte til øen.

Frederiksø er, med din blanding af martime erhverv og kulturelle eksperimenter, populær blandt svendborgenserne og byens gæster. Det viser en evaluering af de seneste års liv på Frederiksø. Mere end 1000 borgere har givet deres mening om Frederiksø til kende og tilfredsheden er stor. 9 ud af 10 siger det er vigtigt, at der fortsat er et sted, som Frederiksø Kunst og Kultur.

I havneplanen fra 2014 blev Frederiksø udpeget til maritime erhverv og kultur. I stedet for selv at bestemme, hvad der skulle ske, gav byrådet mulighed for at foreninger, virksomheder og ildsjæle kunne sætte deres præg på udviklingen. Så for tre år siden blev alle interesserede inviteret til at komme med konkrete idéer til aktiviteter indenfor kultur, maritime oplevelser og outdoorliv.

Og det var en god idé. Hurtigt blev alle de gamle og rustikke værftsbygninger fyldt ud med ildsjæle som siden har skabt liv i bygningerne og på kajen. Evalueringen fra efteråret 2018 viser, at Byrådet så rigtigt, ved at åbne for adgangen til havnens ø.

Byrådet har april 2019 besluttet følgende for øens udvikling:

  • Det undersøges, om feasibilitystudiets vision om placering af et teater på Frederiksø kan realiseres. Dette kan have den konsekvens at andre lejere må finde anden placering. Såfremt der bliver etableret et teater på Frederiksø, administreres den pågældende bygning på en langsigtet kontrakt baseret på husleje
  • Danmarks Museum for Lystsejllads får forlænget deres lejekontrakt indtil udgangen af 2020.
  • Når der foreligger en projektbeskrivelse og tidsplan for teatrets placering, forelægges forslaget til politisk beslutning.
  • Det fremadrettede arbejde med udvikling af Frederiksø Kunst og Kultur tager udgangspunkt i den oprindelige målsætning i feasibilitystudiet ”Kulturkajen som drivkraft på Frederiksø”.
  • Den maritime kulturarv også skal indtænkes som del af Kulturkajen
  • Udrustningskajen administreres under hensyn til realiseringen af første etape af Blå Kant
  • Udlejning af bygningerne baseres på almindelig husleje, der fastsættes efter kommunens øvrige lejeniveau samt bygningernes stand
  • Der kan indgås kontrakter baseret på værdiskabende aktiviteter som alternativ til husleje i tilfælde, hvor projekter ikke kan drives kommercielt, men vurderes at være afgørende for det fremtidige liv på Frederiksø.