Maritimt Kraftcenter

Illustration fra vinderforslag til det nye SIMAC

Maritimt Kraftcenter

På Nordre Kaj udvikles et maritimt kraftcenter med søfartsuddannelser på det nye SIMAC og et nyt maritimt erhvervshus – der er plads til flere uddannelser og basis for et nyt campusområde på kajkanten.

På Nordre Kaj sker der store forandringer. Her udvikles et maritimt kraftcenter med maritimeuddannelser på Det Ny SIMAC, et nyt maritimt erhvervshus – og der bliver et nyt campusområde, når UCL kommer til med bl.a. lærer- og pædagoguddannelser.

Udvikling på Nordre Kaj. Illustration: Svendborg Kommune.