Liv i min By

Liv i min By Logo
Liv i min By Logo

Liv i min By

Områdefornyelsen i Svendborg midtby 2016-2020.

Liv i min By er navnet på områdefornyelsen i Svendborg 2016-2020, hvis formål er at binde by og havn sammen. Derfor indgår projektet naturligt i det arbejde, der foregår på havnen og Frederiksø i de kommende år.

Liv i min By-områdefornyelsen blev påbegyndt i 2016 og vil være gennemført i 2020, med omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade. Det er det sidste af en række projekter, bl.a. renoveringer af stræder, grønne projekter og aktiviteter, der skaber liv i byen. Ligesom i Den Blå Kant er formålet, at skabe de bedste betingelser for byliv, aktiviteter, kultur og erhvervsliv med plads til alle i byrummet.

Du kan læse mere om Liv i min Bys mange aktiviteter her på siden.