Den blandede by

Luftfoto_Svendborg_havn
Den Blandede By

Den blandede by

Bedre sammenhæng mellem havn og by er et hovedmål for fremtidens havn. Det arbejder vi på med nye stræder, byrum og nye bebyggelser med blandet bolig og erhverv.

Den blandede by er området fra Frederiksgade i syd til Nyborgvej og Østre Havnevej i nordøst. I Udviklingsplanen er området planlagt opdelt i mindre karréer i op til 4 etagers højde. Mellem karréerne, og på langs gennem dem, er der planlagt mindre stræder og byrum. Dermed afspejler det nye byområde den eksisterende bymidtes karakter. Ved at bygge ny by i samme skala som bymidten, med stræder og gårdrum, skaber vi en ny og bedre sammenhæng mellem bymidte og havn.

Byudviklingen af Den blandede by begynder fra syd i området ved Frederiksgade. Her foregår også byfornyelsesprojektet Liv i Min By fat.

For hvert af udviklingsplanens byggeområder skal der udarbejdes mere detaljerede prospekter, der skal gennemføres forundersøgelser af bl.a. jordforurening og geotekniske forhold og bydelen skal markedsføres og videreudvikles sammen med kommende investorer. Alt dette ligger i udviklingsprojektet for Den blandede by'