Den Blå Kant

Bryggen og fodgængerbro Frederiksø med mennesker
Brygge og fodgængerbro Frederiksø

Den Blå Kant

Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt. Svendborg Kommune har sommeren 2021 indviet den første etape på Frederiksø.

Byrum på vandkanten

Svendborgenserne og byens gæster kan nu glæde sig over en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Her kan man sidde og nyde livet på havnen, ligge i net i broen og se ned i vandet eller tage ophold på plateauer helt tæt ved vandet.

     

Der er skabt en ny plads med træer, bænke og cykelparkering ved ankomsten til Frederiksø. Pladsen kan bruges fleksibelt til events, ophold, udeservering og skiftende aktiviteter.

Udrustningskajen på Frederiksø er blevet opgraderet med ny belægning, belysning og arealer til forskellige aktiviteter. Der er skabt felter med sand og græs for skiftende aktiviteter langs kajen. Sandstranden ud for Kammerateriet er et af de fire aktivitetsfelter og kan også i fremtiden fortsætte med at skabe liv på kajen. Der er plantet træer og sat bænke langs promenaden og kajkanten er bevaret, så det er muligt for de store skibe at lægge til kaj. 

Udrustningskajen Frederiksø

Se havnen før og efter omdannelsen

 

Vinderforslag viser den samlede vision

Svendborg Kommune har gennem en arkitektkonkurrence i 2017-18 fået en samlet plan for byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant. 

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Dommerbetænkningen beskriver både vinderforslaget og de øvrige forslag. Se mere her.

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter.
Se en folder med beskrivelse af vinderforslaget her.

Herover ses en illustation fra vinderforslaget til en fremtidig havnepark rundt om den nye hovedpumpestation. Her bliver det muligt at gå op på taget og se ud over havnen.

Havneparken skal være Svendborgs formidlingscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav og forventes at stå færdig i 2026.

Klimatilpasning

Svendborg Havn er kommunens mest truede område, hvad angår både oversvømmelser ved skybrud og højvande. 

Svendborg Kommune har gennem flere år arbejdet med at finde de gode løsninger til, hvordan det stigende havvand kan håndteres på en måde, så der sikres fortsat god kobling mellem kulturarv, by og havn. Dels gennem en stor projektkonkurrence i 2018 og senere har senere kommunen arbejdet med at undersøge alternative løsninger som pilotkommune i Miljøministeriets og Realdanias kampagne ”Byerne og det stigende havvand”.

Det arbejde er i 2023 mundet ud i vedtagelsen af en samlet strategi for højvandsbeskyttelse af havneområdet. Se mere om klimatilpasningen af havnen her.

Højvande ved kote 3, illustration Effekt

Videre planlægning

DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat penge og realiseret første etape, der stod færdig sommeren 2021 på Frederiksø. Derudover har Byrådet afsat næsten 27 mio. kr. til at realisere højvandssikring for den sydlige del af havnen ved Gasværkskajen, Mudderhullet og havnepladsen. Dette projekt kan du læse mere om her.

Midlertidige aktiviteter

Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har ideer eller spørgsmål i forbindelse med havnens udvikling.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film , der blev lavet i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet for Den Blå Kant. Her spurgte vi byens borgere, foreninger og virksomheder, hvilke drømme de har for fremtidens Blå Kant. Alle ideer og bidrag fra denne proces er samlet i et idekatalog og blev taget med i konkurrenceprogrammet. Du kan læse ideklataloget her. 

Den Blå Kant film

Herunder kan du se de enkelte delområder i Svendborg Havn og læse om de projektideer, Den Blå Kant vinderforslaget giver til hvert område.