Velkommen til fremtidenshavn


På denne side kan du løbende finde information om udviklingen af Svendborg Havn - Fremtidens Havn - og give din mening til kende. Følg også med i projektet på Facebook.

tirsdag den 29. september 2015

Fejl i links

Der er fejl i en række af de links du finder rundt om på hjemmesiden. Det bliver der rettet op på ifm en ny hjemmeside vi arbejder på pt. Indtil da beder vi dig skrive til os angående mangelfulde links. Så må vi evt sende materiale eller lignende pr. mail. Kontakt os på klaus.johannessen@svendborg.dk

tirsdag den 4. august 2015

Borgermøde om Frederiksø 19. august i Kammerateriet

Hvordan synes du fremtidens Frederiksø skal se ud? De gamle værftsbygninger, kajer og bedding rummer et utal af muligheder. Nogle af mulighederne er belyst i de tre muligheds-undersøgelser vi har beskrevet her på siden.

 Du kan også deltage i borgermøde den 19. august kl 19:30 i Kammerateriet.

Her medvirker nogle af de folk som har udført undersøgelserne for Svendborg Kommune: Søren Robert Lund fra SRLarkitekter og Kristian Holmgaard Bernth fra MANTO. På mødet får du en orientering om undersøgelserne og kan deltage med kommentarer og debatindlæg.

torsdag den 11. juni 2015

Frederiksøs fremtid - muligheder på længere sigtSvendborg Kommune erhvervede i sommeren 2014 en række af de gamle værftsbygninger på Frederiksø. Forud herfor havde byrådet besluttet "Fremtidens Havn - udviklingsplan for Svendborg Havn". Planen udpeger den sydlige del af Frederiksø som et område for kultur og erhverv. 

I en offentlig debat sommeren 2014 spillede borgere og erhvervsliv ind med en mængde idéer til bygningernes fremtidige anvendelse. Ud fra de mange idéer besluttede den daværende styregruppe, at få belyst en række scenarier. Man valgte at bede om at få udviklet koncepter og undersøgt gennemførligheden af følgende tre idéer:

Maritimt museum/oplevelsescenter 
Teater- og kulturhus
Center for maritimt friluftsliv

I slutningen af marts måned 2015 blev de tre forundersøgelser om maritimt museum/oplevelsescenter, teater- og kulturhus samt center for maritimt friluftsliv sat i gang. Alle tre forundersøgelser involverede lokale interessenter.

Nu er de tre feasibility (eller muligheds-)studier for den langsigtede udvikling og anvendelse af Frederiksø færdige. Maritim attraktion, Outdoor Center og Kulturø. De to sidstnævnte omhandler specifikt de gamle værftsbygninger på Frederiksø med omgivelser. Det første omfatter, med baggrund i konklusioner fra interessentmøder hele Svendborg Havn som en maritim attraktion. De tre temaer er alle opbygget således at de rummer anbefalinger på kort, mellemlangt og langt sigt. Studierne og resuméer af dem ligger her:
Som det ser ud lige nu, er det administrationens anbefaling, at byrådet beslutter de næste to år til at lade byens interessenter samskabe om forskellige midlertidige aktiviteter, som både kan sikre aktiviteter på Frederiksø og afprøve de forskellige ideers bæredygtighed. Det giver også tid til, at de centrale aktører kan få gang i evt. fundraisning. Men der kan sagtens komme forslag eller ny viden frem i løbet af sommeren, som ændrer administrationens indstilling.
  
Hen over sommeren får alle nu mulighed for at læse og drøfte studierne. Har du bemærkninger kan de fremsendes helt hen til 3. august 2015. Vi planlægger at afholde et åbent møde om studierne i august. Herefter vil administrationen forelægge de modtagne bemærkninger og studierne for Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget og derefter byrådet. Dine evt. bemærkninger kan således indgå i beslutningsgrundlaget for byrådets budgetforhandlinger i efteråret.

Du er velkommen til at skrive ”Fremtidens havn” i emnefeltet og sende dine bemærkninger i en mail til: kulturogfritid@svendborg.dk – inden den 3. august 2015.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål bedes du kontakte arkitekt Klaus Johannessen, Tlf: 5154 5827, Email: klaus.johannessen@svendborg.dk

onsdag den 10. december 2014

Første etape i nyt havnemiljø på Jessens Mole

Inden længe udbydes den første projektgrund på Jessens Mole. Det er et grundareal på ca. 3.600 m2 med den absolut bedste beliggenhed direkte på Svendborgs havnefront.

Her kan der opføres en bebyggelse til boliger, liberale erhverv, butikker mm og køberen af denne attraktive grund får en unik mulighed for at sætte sit fingeraftryk på en ambitiøs havneudvikling. Med baggrund i udviklingsplanen er der udarbejdet et prospekt for grunden, hvor intentionerne og mulighederne for grundens udnyttelse er beskrevet nærmere. Du kan se prospektet her.

Du kan endvidere få en fornemmelse af denne helt unikke grunds placering mellem by og havn ved at tage en flyvetur hen over området her.

Grunden udbydes til salg i løbet af januar 2015.

fredag den 18. juli 2014

Hæng dine friske idéer om Frederiksøs fremtid op i containeren!

I morgen lørdag åbner containeren med en ny udstilling - denne gang om Frederiksøs fremtid set i forhold til Udviklingsplanen for Svendborg Havn.

Udstillingen giver ikke løsninger, men sætter rammen og rejser spørgsmål - og du får mulighed for på stedet at give dine svar. Udstillingen er led i den forhøring om Frederiksøs fremtid som løber frem til den 31. august 2014. Læs mere om forhøringen her.

Containeren har vi flyttet til Frederiksø mellem broen og Kammerateriet, sådan at du kan gå en runde på øen og orientere dig før eller efter du ser udstillingen.

Inde i containeren er der spændt tørresnore ud, hvor du kan hænge dine kommentarer og idéer op - og dele dem med andre. Vi samler jævnligt idéerne sammen og lægger dem op her på hjemmesiden.

Frem til den 31. august er containeren åben hver dag kl 11-17 og venter på dine idéer.

torsdag den 3. juli 2014

Idéer til Frederiksøs fremtid

I lørdags var der Åben Ø på Frederiksø - og idéerne blomstrerede frem og blev luftet på tørresnore spændt ud til lejligheden. Alt imens musikanterne lagde den gode stemning blev der skriblet løs: I kantinen, ved beddingen, på kajen og i buehallerne.Vi har renskrevet idéer og kommentarer, bortset fra dem der er knyttet til et kort - dem får du i "rå" udgave.

 Du kan læse alle de gode idéer til Frederiksøs fremtid her:
  • Kultur- og erhvervsøen samlet her
  • Beddingen her
  • Buehallerne her
  • Kajerne her
  • Kantinen her


søndag den 29. juni 2014

Frederiksø blev åbnet med gode idéer

Lørdag benyttede mange sig af muligheden for at se nærmere på de gamle værftsbygninger på Frederiksø. Med omkring 300 besøgende og mindst lige så mange gode forslag og idéer til øens fremtid blev dagen en god oplevelse.

Frem til den 31. august kan også du indsende dine forslag til hvordan de gamle værftsbygninger, beddingen og kajen overfor byen kan bruges til fremtidens erhverv og kultur.

I den kommende uge lægger vi resultatet af lørdagens idéindsamling op på siden.